Ραντάρ Ενεργητικής Ηλεκτρονικής Σάρωσης (AESA) APG-83 SABR (Scalable Agile Beam Radar) για το F-16

Active Electronically Scanned Array (AESA) fire control radar

Το APG-83 είναι ένα ραντάρ ελέγχου πυρός Ενεργητικής Ηλεκτρονικής Σάρωσης (AESA). Βασισμένο στην 40ετή εμπειρία της Northrop Grumman πάνω στην παραγωγή ραντάρ για το F-16, ενσωματώνεται στους υπάρχοντες περιορισμούς κατασκευής, ισχύος και ψύξης του αεροσκάφους χωρίς αναγκαιότητα τροποποιήσεων αεροσκάφους Κατηγορίας Α. Οι ικανότητες αυτού του προηγμένου AESA προέρχονται από την οικογένεια των εξαιρετικά επιτυχημένων μαχητικών ραντάρ AESA 5ης γενιάς της Northrop Grumman, των ραντάρ APG-77 των αεροσκαφών F-22 και APG-81 των αεροσκαφών F-35.

Read More…

F-16 탑재형 APG-83 맞춤형 고속 빔 레이더 (SABR) AESA

Active Electronically Scanned Array (AESA) fire control radar

SABR은 전세계에 배치된 구형 F-16 시리즈의 기존 전기 및 냉각 설비 여건 안에서 최적의 레이더 시스템을 구축함으로써 해당 F-16 편대의 임무 수행을 십 수 년 연장합니다. SABR은 2008년에 처음 배치된 이래 각종 비행 시험에서 공전의 "최초" 기록을 꾸준히 달성해 왔으며, 이제는 이 기록에 고차원 모의전투 시험에서 입증된 이력도 포함되었습니다. F-16 레이더 장착 업무를 40년 가까이 계속해 온 유일한 사격 관제 레이더 생산 기업으로서, 우리는 F-16 AESA 레이더 계획에 위험성 낮은 방안을 제시하는 유일한 공급자임을 자부합니다.

Read More…